Co se nevyplatí migrovat do cloudu? Cloud ERP, EC2

Budoucností velkých i malých firem je cloud computing, tedy propůjčení výpočetního výkonu serverů vzdálenému uživateli. O tom není sporu, protože nakoupit hardware, zaplatit IT pracovníka, který se kromě licencí a aktualizací SW a aplikací bude starat ještě o infrastrukturu (hromady železa), je náročné. Kdy ale migraci do cloudu přece jen zvážit?

cloud erp

Z našich zkušeností víme, že do cloudu na EC2 nemá smysl přesouvat:

  • klasické webové služby (viz dále) a
  • CRM a ERP systémy založené na Windows serveru v kombinaci Microsoft SQL, ale o tom se také můžeme rozpovídat víc, protože to není tak jednoduché.

Klasické webové služby nasazené na EC2

Při přechodu na infrastrukturu cloudu se zákazníci snaží nasadit své webové služby na službu EC2. Dva klíčové aspekty, které činí použití EC2 pro webové služby méně atraktivní, jsou náklady na instanci a potřeba znalostí pro instalaci a provoz technologického stacku.

Pro webové služby poskytuje AWS několik služeb. Jednou z nich je CloudFront. Tato služba primárně slouží k distribuci statického obsahu. Pokud je třeba přidat dynamický obsah, lze službu kombinovat se službou Lambda Edge. Použití služby CloudFront má nesporné výhody, jako je relativně neomezené škálování služby, rychlost odezvy nebo množství přístupových bodů Edge locations.

Pokud potřebujete provozovat platformy jako je WordPress, Joomla a další, můžete využít službu Lightsail. Instance Lightsail je virtuální privátní server (VPS) v cloudu AWS. Vaše instance se mohou připojit k sobě navzájem a k ostatním prostředkům AWS prostřednictvím veřejné (internet) i soukromé (VPC) sítě. Instance můžete vytvářet, spravovat a připojovat přímo z konzole Lightsail.

Cloud ERP sice neušetří tolik peněz, ale má co nabídnout

Nechat všechny starosti o infrastrukturu, bezpečnost a dostupnost na jiných? Zní to lákavě, že? Dovolte nám, pro lepší pochopení, příklad z praxe.

Zákazník měl ERP systém na on-premise Windows serveru a k tomu databázový server Microsoft SQL. A tyto systémy chtěl migrovat do cloudu.

Jenže se vyskytl problém: výše zmíněné technologie mají drahé licence (nejen na pořízení, ale i na používání, které se odvíjejí od výkonu procesoru a počtu jader). Na cloudu od Amazonu se jim o hosting původních serverů postará EC2 služba, ALE v tomto případě vychází cloud cenově srovnatelně. Tím pádem nepředstavuje pro firmu až takovou finanční úsporu. Proč? Protože některé ERP systémy jsou architekturou až 20 let staré a i když se postupně vyvíjely, mají archaické požadavky na software.

Co z toho vyplývá pro malé firmy?

Máte malou firmu a chcete stávající ERP systém migrovat do cloudu? Na miskách vah jsou před vámi výhody i nevýhody, které s sebou migrační proces přináší.

Mimochodem o výhodách jsme podrobněji mluvili v jednom z předchozích článků).

Řešení se najde vždycky

  1. Existují cloud friendly ERP systémy, které nevyžadují pouze Microsoft služby.
  2. Databázový server můžete přesunout na AWS RDS (služba Amazonu), který zajistí bezproblémový chod databáze. 

Čím dokáže AWS cloud vyvážit cenovou náročnost? 

Aplikacemi, které usnadňují správu vašich systémů jako jsou:

  • AWS Backup, který se stará o zálohování.
  • AWS Systems Manager se stará o hromadnou správu EC2 instancí. Automaticky spravuje aktualizace, verze aplikací, monitoruje aktuální stav, umožňuje připojení přes terminál přímo v prohlížeči na instanci a hromadnou instalace softwarových balíčků na všechny instance…
  • AWS Cloud Watch k monitorování a vyhodnocování dat, nastavení alarmů, upozornění na zatížení, ukládání logů z instancí.
  • AWS Inspector se stará se o síťové zabezpečení a cíleně vyhledává zranitelnosti v síti i na serverech, pracuje s databází CVE.
  • Cloud Trail zajišťuje kompletní auditing činností uživatelů v cloudovém systému.

Co jsme tím chtěli říct? 

Ať už se chystáte do cloudu migrovat ERP nebo něco jiného, není to jen o prostém přesunu dat 1:1. Ke cloudu se musí přistupovat trochu jinak a je na vás, jestli využijete ty výhody, které cloud představuje i přesto, že v konečném důsledku třeba na první pohled nevyjde vždy levněji než stávající řešení on-premise.

AWS cloud nenahrazuje klasická datová centra, ale jeho síla spočívá v tom, co nabízí navíc. Chcete například co nejvyšší dostupnost poskytované služby? Výborně, v tom je cloud od Amazonu geniální a garantuje opravdu vysokou dostupnost, za kterou se vyplatí si připlatit.

Co má a nemá smysl přesouvat do cloudu? S tím vám pomůže consulting partner

Vzhledem k tomu, jak je migrace na cloud komplexní, hodí se mít po ruce partnera, který vám s migrací pomůže. Právě zkušený partner po důsledné analýze pozná, co má smysl přesouvat (a v jakém režimu) a co smysl nemá. Což je většinou zhruba jedna aplikace z deseti.