Jak vypadá správně provedená migrace dat na cloud

Rozhodli jste se stejně jako miliony dalších organizací a firem přejít na cloud a snížit tak náklady na IT, rozhýbat podnikání, zvýšit výkon a zabezpečení? Výborně. Do AWS můžete migrovat téměř cokoli od aplikací až po datová centra. Zajímá vás, co správně provedené migraci dat předchází a jak proces probíhá?

migrace dat na cloud

První krok – definování strategie

Přechod na cloud je záležitostí, která se dotýká celé firmy a jestli proběhne hladce závisí i na spolupráci mezi vámi a konzultantem partnera.

Definování cloudové strategie spočívá ve stanovení výhod, které firmě cloudové řešení přinese, stanovení priorit a naplánování dlouhodobější cloudové strategie. V neposlední řadě je součástí strategie i analýza rámcové návratnosti investice pro přechod na cloud.

Druhý krok – analýza infrastruktury a bezpečnosti

Náš tým IT specialistů zanalyzuje vybavení, kterým disponujete. Proklepne si také využívané aplikace a to, na jakých systémech a v jakých verzích běží. Zároveň zjistí, jestli existuje nějaká obdoba dané aplikace přímo na Amazonu, a tím pádem by nebyla migrace jedna ku jedné potřeba. To vám může ušetřit značnou část výdajů za licence.

Podstatnou součástí analýzy je i monitoring toho, jak probíhá archivace dat. Ne všude jí věnují dostatek pozornosti a času.

V neposlední řadě náš tým prověří i bezpečnost sítě, nejvyšší prioritou AWS je totiž ochrana dat a také nastaví strukturu účtů a jednotný přístup (SSO).

Třetí krok – je na čase migrovat na cloud

Představíme vám vhodná řešení s využitím cloudové platformy AWS. Tady hraje roli velikost úložiště, velikost serverů po stránce výpočetní kapacity i množství zvolených služeb.

A můžeme migrovat. Přechod na některé služby Amazonu (například pro ukládání dat) s sebou přináší značné výhody. Například při přechodu na FSx se zbavíte nutnosti spravovat aktualizace operačního systému, zabezpečení a řešíte pouze provozovanou službu pro sdílení dat, takže ušetříte i práci lidí při rutinní obsluze systému.

Krok čtvrtý – teď už zbývá jen optimalizovat procesy a výstupy

V posledním, nikoli však méně důležitém kroku je třeba monitorovat, vyhodnotit a optimalizovat procesy a výstupy. Dojde k rezervování zvolených instancí / virtuálních serverů.

Rezervování instancí znamená, že si vyberete pro vás nejvhodnější typ instance (kombinaci zdrojů pro vaše aplikace) a tím pádem ušetříte spoustu peněz na nákladech EC2 (Elastic Compute = služba pro hosting virtuálních serverů, na kterých lze spustit aplikace = instance).

Instance se od sebe liší kombinacemi CPU, paměti, úložiště a síťových kapacit pro dlouhodobé používání.Tato variabilita zajišťuje, že si můžete zvolit vhodný typ instance pro jakoukoliv aplikaci. Obrovskou výhodou je možnost upravit konfiguraci ad hoc dle libosti i pro již vytvořené instance.

Součástí tohoto kroku je i zřízení jednotného přístupu k nástrojům a přehledům pro správu, měsíční report informující o tom, jestli jsou služby na smluvené úrovni, realizaci projektových implementací a také o bezpečnostních hrozbách a anomáliích.

Monitorování bezpečnosti, moderní nástroje pro správu IT, transparentní používání služeb a aplikací – to jsou výhody cloudové optimalizace.

Jsou to „jen čtyři“ kroky, ale k jejich provedení potřebujete spoustu znalostí, zkušeností i času. Náš tým certifikovaných odborníků vám pomůže se získáním přehledu o stávajícím stavu IT, vysvětlí vám výhody přechodu na cloud, pomohou s dlouhodobou cloudovou strategií i samotnou migrací dat. Ušetříte tak spoustu času a vyvarujete se chyb.

Chystáte na migrovat na cloud a chcete pomoc?

Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.