AWS VPC

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) je základní službou AWS v kategoriích Compute a Network AWS. To, že je základní, znamená, že bez vytvoření VPC se v cloudu prostě neobejdete.

Umožňuje si vytvořit vlastní izolovanou síť v rámci AWS (něco jako cloud v cloudu). Podobá se tradiční síti, kterou byste provozovali ve svém vlastním datovém centru, ale s výhodami využití infrastruktury AWS. Takže nemusíte mít žádnou virtuální privátní síť, hardware ani fyzická datová centra.

K Amazon VPC se uživatelé AWS mohou připojit několika způsoby:

  • prostřednictvím internetové brány,
  • místního datového centra nebo
  • prostřednictvím různých nástrojů AWS.

Měli byste vědět, že VPC jsou vytvořeny a existují pouze v jednom regionu (geografickém místě, kde má Amazon své datové centrum) AWS. Pokud potřebujete bližší přístup pro zákazníky v jiném regionu, můžete nastavit další VPC v jejich regionu.

Přemýšlíte, co všechno vyřeší uložení dat v cloudu?