Devops

DevOps je zkratka pro spolupráci mezi vývojáři a odborníky na IT z provozu (tedy Development a Operations). Jejich vzájemná komunikace a spolupráce mezi týmy může v dlouhodobém hledisku vést k výrazné úspoře času při tvorbě softwaru (od jeho plánování až po zpětnou vazbu od uživatelů).

Jedním z nejdůležitějších nástrojů pro automatizaci DevOps je Amazon Web Services (AWS). Nabízí služby analytické, výpočetní, úložné, databázové i implementační. 

Hardys Digital pomůže s nasazením DevOps i vaší firmě.