Proof of Concept

Proof of Concept (PoC) můžeme přeložit do češtiny jako „ověření konceptu“. V praxi jde o předběžnou zkoušku návrhu, testovací realizaci, která slouží buďto přímo k vyzkoušení nebo předvedení určitého softwarového návrhu například před klientem. Tak se nejlépe zjistí, zda je návrh proveditelný a funkční.

V Hardys Digital jsme Proof of Concept řešení využili například ve firmě Daido Metal Czech, které jsme pomáhali s archivací dat na virtuální pásková úložiště (AWS Tape Gateway). A jak jsme PoC využili? Protože nikdo nechtěl riskovat nepodařenou migraci dat, nejprve jsme návrh řešení vyzkoušeli na relativně malém množství dat a po ověření, že je navrhovaný koncept funkční, jsme se pustili do plné realizace projektu. 

Zajímají vás detaily? Přečtěte si celou případovou studii.