IaaC - Infrastruktura jako kód

(Infrastructure as a Code)

Správa IT je náročná. Proto je snaha ji automatizovat a to i infrastrukturou jako kódem (IaaC). Tak si můžete definovat všechny služby v konfiguračním souboru.

Jaké jsou výhody IaaC?

  • Díky ní můžou DevOps týmy testovat a ověřovat aplikace v předstihu v testovacím prostředí a tak se zabrání problémům s následným nasazením.
  • Umožňuje týmům rychleji přidávat, odebírat a měnit hardware, což pomáhá společnostem, aby se přizpůsobily měnícím se požadavkům podnikání.
  • Bez problémů můžete celou infrastrukturu zahodit a znovu postavit na několik kliknutí.

Zde se hodí zmínit službu AWS CloudFormation - ta zrychluje poskytování cloudu tím, že s infrastrukturou zachází jako s kódem. 

  • Prostřednictvím jedné operace můžete škálovat infrastrukturu po celém světě napříč účty a regiony. 
  • AWS CloudFormation vám umožňuje modelovat, zajišťovat a spravovat AWS a zdroje třetích stran.

Podívejte se i na další pojmy ze slovníku.