OCHRANA DAT

Velcí poskytovatelé cloudových řešení jako Amazon, Google a Microsoft investují nemalé peníze do ochrany dat. Data centra AWS jsou na první příčce v oblasti fyzického i softwarového zabezpečení a jsou schopna odolat řádění živlů, útokům hackerů i energetickým haváriím.

Pokud se přece jen o svá data bojíte, můžete důležité soubory ještě před nahráním zašifrovat.

V rámci AWS a VPC slouží k definování síťového zabezpečení služby Security Group, Network ACLs (síťové access listy), a nebo síťové či doménové firewally.