CLOUDOVÁ MIGRACE

Snižte náklady a rizika migrace pomocí osvědčených procesů,
specializovaných nástrojů a mnohaletých zkušeností s migrací

PROBLÉMY PODNIKŮ

 • Denně spolupracujeme se společnostmi, které bojují s cloudovou migrací, a často, je tento boj kvůli chybějící jasně definované strategii.
 • Cloudové služby, jako jsou AWS, Azure a Google Cloud, lze považovat za lego: Existuje mnoho různých kusů a mnoho způsobů, jak něco sestavit. Je docela snadné dělat věci špatně hned zpočátku.
 • Pokud jde o transformaci do cloudu, největší výzvou není technologie, ale lidé a procesy, kteří se musí učit, měnit a přizpůsobit. To vyžaduje čas a omezuje účinnost adopce cloudu.
 • Čas, náklady, bezpečnost a zkušenost jsou nejčastějšími výzvami. Přesouvání infrastruktury je pomalý proces, vyžaduje mnoho úsilí.
 • Špatně naplánované migrace mohou přesunout do cloudu více, než kolik týmy dokáží efektivně spravovat, nebo na neefektivní nebo komplexní platformu.
 • Špatný change management může vést ke ztrátě důvěry.
 • Mnoho společností, které se přesouvají do cloudu, špatně odhadnou skutečné náklady na služby. Každý vidí centy na servisní jednotku, ale nedokáže to správně komplexně odhadnout.

JAK TO DĚLÁME

 • Start – Přehled cloudových služeb a dohodnutí na řízením cloudového programu.
 • Analýza
  • Pomůžeme Vám při vytváření portfolia aplikací a infrastruktur s přihlédnutím na aplikační závislosti, priority přesunu, kritičnosti systémů, požadavky uživatelů a na dodržování licenčních limitů a časů obnov.
  • Dodáme rámcovou dobu návratnosti investice.
 • Architektura
  • Pomůžeme Vám s přípravou migračního programového plánu, včetně migrační strategie, technických návrhů a diagramů a sekvence migrace aplikací.
  • Navrhneme a dodáme nástroje k migraci.
  • Provedeme testovací migraci.
 • Implementace programu a konfigurace
  • Iterativní implementace migrace.
  • Ustavení účtů a zóny v cloudu, design pravidel užívání služeb, konektivita do cloudu, přístupy, nasazení infrastruktury správné velikosti a konfigurace. Validace dle požadovaných kritérií.
  • Integrace cloudové infrastruktury s monitorovacími a provozními nástroji k automatizaci správy a eventů.
 • Správa a konfigurace
  • Nasazení služeb a přesun do správy na základě akceptačních kritérií a validace uživateli.
  • Optimalizace řešení za cílem úspory nebo replatformingu a dosažení lepších vlastností pro uživatele.