Cloud-native aplikace

Díky bezserverovému cloud-native prostředí získáte možnost provozovat infrastrukturu a aplikace bez samotné správy serverů. Spusťte kód, ne servery.

FASTER TIME-TO-MARKET

Rychlejší uvedení aplikací a produktů na trh díky plně spravovaným klíčovým komponentám infrastruktury, naříklad v oblasti výpočetních a databázových služeb.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA INFRASTRUKTURU

Narozdíl oproti tradiční infrastruktuře, s bezserverovými aplikacemi neplatíte za servery v době jejich nečinnosti.

LEPŠÍ SLUŽBY VAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

S bezresverovými aplikacemi se můžete namísto správy infrastruktury zaměřit na inovaci svého produktu a tvorbu hodnoty pro své koncové zákazníky.

Cloud-native = nová generace aplikací

Zajišťování, správa a škálování infrastruktury je zcela v kompetenci cloudového poskytovatele. Vy se tak můžete soustředit plně na rozvoj aplikací podle potřeb Vašeho businessu bez přemýšlení nad servery. Posunete se tak od rutinní práce k rozvoji Vašeho hlavního produktu.

Cloud-native model Vám pomůže účinně zvýšit efektivitu a agilitu ve Vaší organizaci a nastartovat tak skutečnou transformaci.

Zaměřte se na rozvoj svého produktu, ne správu serverů.

Benefity Cloud-native s AWS

Úspora času na správu serveru

Zkrácení času vývoje aplikací

Platba za čas, kdy aplikace běží

Flexibilní automatické škálování

Komponenty Cloud-native platformy s AWS

Výpočetní služby

Databáze

Analytické nástroje

Systémové zprávy

Úložiště

Vývojářské nástroje

Případové studie našich zákazníků

Automatizace IT pomocí AWS Lambda

výrobní zákazník

Výrobní společnost využívá funkcí AWS Lambda k automatizaci opakujících se procesů správy IT tím, že je spouští s událostmi nebo je spouští podle pevného plánu.

Funkce AWS Lambda se staly virtuálními pracovníky správy IT s různými úkoly ke zpracování. Například zastavují a spouštějí instance v předdefinovaných časech nebo po době využití, aby snížili své náklady na Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2).

Dále zálohují a spravují všechny své cloudové instance pomocí neustále obnovovaných obrazů s definovanými dobami uchování.

Rovněž funkce AWS Lambda udržují zákazníky v aktuálním adresáři v aktuálním stavu, kdykoli se uživatelé, počítače nebo instance změní.

Díky cloudové automatizaci IT pokračují v budování těchto virtuálních pracovníků, aby se mohli soustředit na důležitější úkoly.

Uvedení webové platformy na trh za několik týdnů

mediální zákazník

Aby se webová platforma mediální společnosti dostala na trh za několik týdnů, spoléhal se zákazník na cloud-native Serverless nástroje AWS Lambda, API Gateway a DynomoDB. Přijetí Serverless architektury změnilo celé myšlení a přístup pro provoz firmy a nasazení nových funkcí na platformě.

Tento posun v myšlení přinesl významné výhody - během několika měsíců je zákazník schopen rozšířit svou webovou platformu na tisíce uživatelů bez jediného serveru.

Nová nasazení platformy se provádějí každý týden s nulovými prostoji.

Díky 1 milionu bezplatných požadavků za měsíc a 400 000 GB výpočetního času za měsíc zdarma zákazník stále provozuje platformu bez jakýchkoli nákladů na infrastrukturu platformy.

Použité AWS Cloud-native nástroje a služby

AWS Lambda

Spuštění kódu bez přemýšlení nad servery

Amazon API Gateway

Vytváření, udržování a zabezpečování API v jakémkoli měřítku

Amazon DynamoDB

Rychlá a flexibilní databázová služba NoSQL

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Úložiště objektů vytvořené k ukládání jakéhokoli množství dat odkudkoli

Amazon Kinesis

Snadné shromaždění, zpracování a analýza video a datových toků v reálném čase

AWS Fargate

Bezserverový výpočetní výkon pro containers

AWS Lambda

AWS Lambda Vám umožní spustit Váš kód, aniž byste museli vynaložit své kapacity na správu serverů. Ušetřené finanční i časové zdroje tak můžete vynaložit na rozvoj inovací ve svém podniku. 

S AWS Lambda platíte jen za výpočetní čas, který skutečně konzumujete. Službu lze použít pro jakýkoliv typ aplikací nebo beckend služeb - vše s nulovou administrativou.

Svůj kód můžete nastavit tak, aby se automaticky spouštěl na základě konkrétních událostí, které nastanou ve Vaší infrastruktuře. Touto cestou opět šetříte náklady, jelikož platíte za dané služby zaručeně jen tehdy, kdy dochází k jejich konzumaci. Navíc jsou komponenty Vaší infrastruktury plně automatizovány

V Hardys Digital máme potřebnou expertízu a zkušenosti s tvorbou a správou bezserverových aplikací. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.