TRANSFORMACE STROJÍRENSKÉ

SPOLEČNOSTI DO AWS CLOUDU 

S HARDYS DIGITAL

SPOLEČNOST VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, SPOL. S R.O. je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi. Dynamicky se rozvíjející společnost je nositelem tradice výroby odlitků od roku 1828 a výroby válců od roku 1910. V současné době se řadí k předním evropským výrobcům pracovních válců pro teplé válcovny plechů. Společnost využívá moderní licenční technologii odstředivého odlévání. Součástí výrobního programu je také výroba modelů a atypických výrobků ze dřeva.

"Tansformací IT služeb prostřednictvím cloudu chceme vytvořit platformu pro digitální produkty s cílem zefektivnit informační a výpočetní techniku společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. Plánujeme více využívat úložišť, výpočetního výkonu a stávajících aplikací v cloudu, čímž zjednodušíme správu serverů, snížíme výpadky IT, dosáhneme zrychlení v poskytování a nasazování nových aplikací a služeb a vytvoříme tak pevný základ pro budoucí projekty digitalizace".

GENERÁLNÍ ŘEDITEL VÍTKOVICKÝCH SLÉVÁREN

"Při přechodu našeho IT do cloudu si velmi ceníme osobního přístupu a vytvoření individuálního řešení na míru. Výsledkem naší spolupráce je fakt, že již nemusíme nadále řešit rutinní úkony, namísto toho se naše IT oddělení může plně věnovat rozvoji optimalizujících a inovativních řešení. DĚKUJEME!"

ŘEDITEL IT ODDĚLENÍ VÍTKOVICKÝCH SLÉVÁREN

VÝZVY IT ODDĚLENÍ

 • Nestandardizované a zastaralé IT, které neumožňovalo nebo zpomalovalo zavádění moderních technologií do výroby v jednotlivých závodech a zároveň bylo nákladné na čas a peníze jej provozovat v jednotlivých pobočkách po ČR.
 • Vynakládání zbytečných nákladů na nákup a obnovu hardware, software a licencí.

VÝBĚR PARTNERA

 • Hardys Digital, a to z důvodu rozsáhlých zkušeností s problematikou public cloudu a provozu IT služeb, možnosti sestavení řešení na míru a orientace v procesech výrobních společností.
 • Amazon Web Services (AWS), díky škálovatelnosti a flexibilitě platformy, absenci licencí, množství nabízených pokročilých IT služeb a možnost úspory až 30 % na provoz běžné IT infrastruktury.

POTŘEBA SPOLEČNOSTI

 • Najít zkušeného cloudového partnera, který dokáže projít celou cestou transformace IT do cloudu společně.
 • Konkrétně bylo třeba detailně zmapovat stávající IT, ujasnit priority a stanovit odpovídající dlouhodobou cloudovou koncepci a strategii v daném kontextu.
 • Následně pak provést samotný přechod IT do cloudu, včetně zaškolení.

IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ 

 • Tvorba strategického plánu transformace společnosti do cloudu s ROI, fázemi centralizace divizí a poboček.
 • V průběhu celého řešení byly pořádány školící workshopy, týdenní jednání a interview se stakeholdery, byl veden kompletní projektový management a nastavení řízení programu a zpracovány měsíční reporty.
 • Implementace první fáze transformace vybraných IT služeb do cloudu probíhá od června 2019 do října 2020.

SLUŽBY IMPLEMENTOVANÉ HARDYS DIGITAL

 • Cloudová strategie – Analýza současného IT v jednotlivých divizích a pobočkách a rychlá aplikace kroků cloudové transformace.  Vytvoření systematického rámce pro rozhodování k vyhodnocení a výběru cloudového přístupu pro konkrétní služby a aplikace.
 • Cloudová infrastruktura, archivace a zabezpečení – Realizace připojení podnikového IT ke cloudovým službám v řádech dní na základě ověřené architektury uvolnila místo na existujících úložištích a zároveň dramaticky snížila náklad na TB dat. 
 • Komunikace a dokumentace v cloudu – Návrh a implementace nejvýhodnější konfigurace nástrojů pro komunikaci a správu dokumentů s nejvyšším možným komfortem pro uživatele. 
 • Správa, optimalizace a bezpečnost cloudových aplikací a služeb – Vybudování cloudového operačního modelu pro provoz IT služeb v hybridním módu s ohledem na Cloud a DevOps a integrace s moderními ITSM nástroji. Kompletní monitoring hybridního IT, aplikací a služeb a celková viditelnost provozu aplikací, systémů a organizace z jednoho místa.
 • Cloudové migrace – V roce 2020 se plánuje vyhodnocení první fáze migrace a přesun a optimalizace dalších produkčních systémů a aplikací.

AWS SLUŽBY, KTERÉ BYLY IMPLEMENTOVÁNY

 • AWS EC2 Instance pro zajištění výpočetního výkonu
 • AWS VPN a Direct Connect pro networking – Zabezpečené připojení z AWS do on-premise serverovny.
 • AWS Glacier, S3 a Storage Gateway – Kompletní řešení pro podnikové složky, archivaci a hybridní model ukládání dat. Neomezené úložiště pro sběr dat a špičkové hodnoty SLA.
 • AWS Directory Services, Workdocs a Workmail – AWS SaaS pro firemní maily, osobní složky zaměstnanců a jednotný přístup na cloudové a on-premise služby. Automatické šifrování veškerých dat a komunikace.
 • AWS Organizations, SSO a Billing – Přístup k dokumentům a komunikace kdykoliv, kdekoliv, odkudkoliv a na jakémkoliv povoleném zařízení pod jednotnou správou v rámci celé organizace. Monitoring a správa fakturace AWS služeb.
 • AWS Cloudwatch, Cloudtrail, SSM – Automatické protokolování veškerých AWS služeb pomocí cloudwatch do centrálního logu. SSM pro automatický patching, updating a správu instancí.
 • AWS RDS, DynamoDB, Kinesis – Provoz testovacích a produkčních aplikačních databází a real-time analytických služeb, které jsou plně zálohovány v hybridním modelu.

BENEFITY ŘEŠENÍ

 • Významná úspora 30 % nákladů z provozu IT infrastruktury
 • Vybudování základu pro centrální cloudové IT
 • Uvolnění rukou pro IT, které může zrychlit implementaci dalších fází a implementovat nové funkce na existujícím ERP systému
 • IT oddělení se vzdělává v oblasti cloudu a cloudových služeb

CHCETE VĚDĚT VÍCE? Jednoduše si tuto referenci stáhněte níže v detailní podobě.