Přechod na cloud

Přechod na cloud zahrnuje 4 základní kroky, které vám pomůžeme ve vaší firmě implementovat:

1. STRATEGIE

Správná cloudová strategie je alfou a omegou na cestě za úspěšnou cloudovou transformací vaší společnosti. Využijte znalostí a ověřených postupů cloudového partnera. Pomůžeme vám stanovit cíle a poskytneme plnou podporu na cestě k nim.

2. INFRASTRUKTURA A BEZPEČNOST

V dalším kroku ustavíme platformu a připojíme váš podnik ke cloudu na základě ověřené architektury mnoha zákazníky. Nastavíme veškeré bezpečnostní prvky pro absolutně nejvyšší bezpečnost vašich dat.

3. MIGRACE

Následně provedeme cloudovou migraci vašich stávajících aplikací. Největší výzvou implementace cloudu však nejsou technologie, ale lidé a procesy. Váš tým také proškolíme a naučíme zvládat procesy agilně a efektivně.

4. SPRÁVA, OPTIMALIZACE

V posledním kroku vaše procesy a výstupy monitorujeme, vyhodnocujeme a dle získaných dat optimalizujeme. To vše k zajištění plných výhod, které vám úspěšně implementované cloudové prostředí poskytuje.

1. Cloudová strategie = základ úspěchu vašeho IT

Podnikům pomáháme získat přesný přehled o stávajícím stavu IT, artikulujeme jasné výhody cloudové transformace a stanovujeme priority a odpovídající dlouhodobou cloudovou strategii v daném kontextu. Identifikujeme a vybereme strategické priority a nastavíme akční plán vpřed.

Společně se zákazníkem vytvoříme analýzu rámcové návratnosti investice pro cloudovou transformaci založenou na TCO modelu.

Benefity cloudové strategie

Analýza stávajících aplikací a infrastruktury

Dlouhodobá vize a strategické priority vašeho IT

Investice do IT sladěny s podnikovými cíli

Identifikace správného modelu nákupu cloudových služeb

Přímá spolupráce s IT a stakeholdery

Jasné přínosy cloudové transformace pro vaši společnost

2. Cloudová infrastruktura a bezpečnost = nejvyšší priorita

V dalším kroku implementujeme cloudovou základnu, která vám umožňuje pomocí moderního a zjednodušeného provozního modelu v cloudu zvýšit šíři používaných vysoce kvalitních služeb, jenž nabízí public cloud.

Pomocí automatických nástrojů vám nastavíme strukturu účtů, jednotný přístup (SSO) a bezpečnostní prvky řízení přístupu ke cloudovým službám. Nakonfigurujeme síťové služby a připojíme k existující infrastruktuře a nástrojům.

Benefity cloudové infrastruktury a bezpečnost

Ustavení platformy

Nejvyšší bezpečnost vašich dat

Velká šíře moderních IT služeb

Jednotný přístup (SSO)

Plně automatizované nástroje pro rozvoj vašeho IT

Ověřené postupy implementace cloudu

3. Cloudová migrace = souhra technologií, lidí a procesů

Ve třetím kroku vám nejprve přípravíme migrační programový plán, včetně migrační strategie, technických návrhů a diagramů a sekvence migrace aplikací. Navrhneme a dodáme nástroje k migraci a provedeme testovací migraci.

Následně provedeme kompletní migraci v jednotlivých krocích. Ustavíme účty a zóny v cloudu, design pravidel užívání služeb, konektivitu do cloudu, přístupy, nasazení infrastruktury správné velikosti a konfiguraci. Vše validujeme dle požadovaných kritérií.

V průběhu celého procesu migrace provádíme workshopy pro klíčové zaměstnance.

Benefity cloudové migrace

Migrační strategie a testovací migrace

Iterativní implementace migrace

Agilní metody pro řízení změn

Workshopy pro klíčové zaměstnance

Průběžná validace dle požadavků

Podpora kooperace a koordinace vašeho týmu

4. Cloudová správa a optimalizace = moderní a funkční IT

Správu a optimalizaci cloudových aplikací a služeb standardně poskytujeme pro kritické, produkční a testovací systémy. Připojíme vás k připravené konfigurační databázi, service desku a nejmodernějším nástrojům pro správu a zřídíme jednotný pohled na provoz celé stávající a cloudové infrastruktury a platformy.

Nastavíme nebo připojíme centrální portál a komunikační kanály pro uživatele a zřídíme jednotný přístup k nástrojům a přehledům pro správu. Automaticky ukládáme a monitorujeme protokoly provozu cloudu, zálohujeme infrastrukturu, patchujeme, monitorujeme náklady a další.

Řídíme dodávání služeb a každý měsíc dodáme detailní report popisující dodržování smluvených úrovní služeb,
realizaci projektových implementací,
náklady cloudových služeb na jednotlivá oddělení
a bezpečnostní hrozby a anomálie.

Benefity cloudové správy a optimalizace

Transparentní používání služeb a aplikací

Moderní nástroje pro správu vašeho IT

Stálé monitorování bezpečnosti

Centrální portál a komunikační kanály

Pravidelný detailní report

Jednotný pohled na provoz celé IT platformy

V Hardys Digital máme potřebnou expertízu a zkušenosti s přechodem na cloud. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.