DevOps a transformace

DevOps je v současné době hojně využívaným a velmi účinným přístupem pro zavedení změn ve firmách. Zahrnuje 3 zásadní složky, které vám pomůžeme ve vaší firmě implementovat:

MYŠLENÍ

Hybnou silou každé změny v organizaci a klíčovým faktorem úspěchu je člověk. Váš tým proškolíme a provedeme vhodnými agilními metodami a zaměříme se na potřebné DevOps myšlení.

PROCESY

Nastavíme ve vaší organizaci DevOps kulturu a zavedeme efektivní procesy, které podpoří kooperaci a koordinaci vašich týmů. Funkční tým je zárukou zrychlení procesů a zvýšení přidané hodnoty ve firmách.

NÁSTROJE

Vaši lidé potřebují agilní DevOps technologie a nástroje pro automatizaci, které jejich myšlení a procesy podpoří. Díky tomu se namísto rutinní správy mohou věnovat efektivním činnostem a skutečnému rozvoji vašeho podnikání.

DevOps = skutečná transformace

Organizace, které používají DevOps model, dodávají aplikace v kratším čase a inovují rychleji. S AWS cloudovým řešením vám dodáme elastické zdroje na vyžádání a nástroje pro tvorbu infrastruktury, navržené na podporu DevOps praktik jako CI/CD nebo infrastruktura jako kód.

S DevOps nástroji dosáhnete plné automatizace vaší infrastruktury. Můžete se tak namísto řešení každodenní operativy soustředit na skutečný rozvoj svého IT. Získejte s námi vysoce agilní prostředí, které podpoří Váš DevOps tým.

Benefity DevOps s AWS

Agilní nástroje a týmy pro rychlý vývoj a správu aplikací

Zkrácení času z testování na nasazení do produkce

Standardizace nasazování infrastruktury

Kompletní verzování infrastruktury pro bezpečné řízení verzí konfigurací

DevOps nástroje s AWS

Kontinuální integrace a průběžné doručování (CI/CD)

Mikroslužby (container a serverless aplikace)

Infrastruktura jako kód

Monitorování a protokolování

Platforma jako služba (PaaS)

Verzovací nástroje

Případové studie našich zákazníků

DevOps pro standardizaci

výrobní zákazník

U výrobního zákazníka bylo potřeba uspořit čas skrze ukládání a nastavování infrastruktury pomocí již vytvořených šablon a zavést tak automatické nasazení infrastruktury a systému řízení změn.

Standardizovanou infrastrukturu bylo potřeba vytvořit také za účelem eliminace potíží ve výrobě, které mohou vznikat v důsledku četných ad hoc nezdokumentovaných a neregistrovaných požadavků na změny. Podstatné bylo také nasazení bezpečného řízení změn verzí konfigurací infrastruktury.

Požadavky jsme u zákazníka implementovali prostřednictvím AWS DevOps cloudových nástrojů a služeb pro standardizaci.

DevOps pro agilitu

mediální zákazník

Neustálé udržování a sledování konfigurace IT a řízení změn je v rychle se měnícím mediálním prostředí obvykle velmi obtížné. Existují zde časté ad hoc požadavky na změny, které musí být zvládnuty i během live eventů.

Při častých výkyvech sledovanosti mediálního obsahu a také neustále se zvyšující komunitě zákazníků je potřeba vysoké míry škálovatelnosti a zároveň nízké latence i při velkých objemech sledovanosti uživatelů z různých světových lokací.

Všechny zmíněné požadavky jsme zvládli uspokojit pomocí AWS DevOps cloudových nástrojů a služeb pro agilitu.

Použité AWS DevOps nástroje a služby

AWS CodeCommit

Ukládání zdrojového kódu

AWS CodeDeploy

Nasazení infrastruktury

AWS CodeBuild

Nepřetržité škálování

AWS CodePipeline

CI/CD nasazení

AWS CloudFormation

Infrastruktura jako kód

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation vám umožní s infrastrukturou pracovat jednoduše pomocí kódu, tedy modelovat celou vaši infrastrukturu pomocí textového souboru nebo programovacích jazyků. Kód můžete psát a upravovat v libovolném editoru a také využívat verzovací nástroje.

Díky tomu můžete svou infrastrukturu automatizovat, aniž byste museli provádět manuální úkony nebo psát vlastní skripty. Dokážete tak snadno standardizovat komponenty celé své infrastruktury.

AWS CloudFormation vám navíc umožní vidět náhled plánovaných změn ve vašem prostředí ještě před samotnou implementací.

V Hardys Digital máme potřebnou expertízu a zkušenosti s DevOps kulturou i nástroji. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.