AWS STORAGE 

SERVICES

HARDYS DIGITAL JE ZKUŠENÝM PARTNEREM PRO DESIGN A IMPLEMENTACI

AWS STORAGE SLUŽEB

Společnost Hardys Digital má zkušenosti, které pomáhají zákazníkům efektivně ukládat data v AWS cloudu a vytvářet komplexní úložiště v cloudových i lokálních prostředích pro plynulý provoz zákaznických aplikací. Jako AWS Select Consulting Partner jsme poskytovatelem cloudových produktů a řešení, která jsou předem revidována a schválena AWS. Mezi řešení patří zálohování, cloudové NAS, archivace, disaster recovery a přenos souborů. Kontaktujte nás a získejte více informací o ukládání Vašich dat v AWS.

Záloha

Využijte Amazon S3 pro řešení zálohování dat

Archivace

Využijte Amazon S3 Glacier pro nákladově efektivní dlouhodobé zálohování dat

Primární úložiště

Souborové, serverové (EBS), objektové formáty úložišť a implementace datových toků

Disaster recovery

Využijte AWS přístupu obnovy RTO a RPO

Projektová podpora

Využijte Amazon WorkDocs jako úložiště pro projekty a projektovou dokumentaci

MICRO CASE STUDY (EN)

When the customer, a traditional engineering company, approached us, the problem was clear and quite typical today. Continuously increasing user, backup and archive data and insufficient capacity of existing storage along with low flexibility to setup temporary storage for projects and services generated a need to think differently about storing data. Except investing in an on-premise data center storage, the customer selected, scalable, cost-effective and efficient solution on AWS storage services and together with Hardys Digital built a flexible hybrid storage solution, saved cost and gained flexibility.