Cloudová transformace mediální společnosti s Amazon Web Services

Slovenský startup se zabývá mediální produkcí a distribucí digitálního obsahu. Zaměřuje se na budování nových způsobů komunikace, interakce a distribuce v mediálním průmyslu, spolu s vývojem nových kanálů pro tvorbu a konzumaci obsahu.

Jedná se o dynamicky se rozvíjející společnost s velkými zkušenosti v oblasti hostingu, vysílání, produkci a distribuci online eventů. Aktuálně cílí na celoevropský trh.

Počáteční výzvy mediální společnosti

Zpracování videa exrémně náročné na infrastrukturu

Ruční nastavování obsahu video přenosu

Časté výkyvy sledovanosti mediálního obsahu

Neustále se zvyšující komunita koncových uživatelů

Nákladné licence na nástroje třetích stran na zpracování videa a vytvoření video přenosu

Prostředí bez možnosti interakce účastníků video přenosu

Benefity Cloud-native řešení pro média

Uvedení webové platformy na trh za několik týdnů

Aby se webová platforma mediální společnosti dostala na trh za několik týdnů, spoléhal se zákazník na cloud-native Serverless nástroje AWS Lambda, API Gateway a DynamoDB. Přijetí Serverless architektury změnilo celé myšlení a přístup pro provoz firmy a nasazení nových funkcí na platformě.

Tento posun v myšlení přinesl významné výhody - během několika měsíců je zákazník schopen rozšířit svou webovou platformu na tisíce uživatelů bez jediného serveru. Nová nasazení platformy se provádějí každý týden s nulovými prostoji.

Díky 1 milionu bezplatných požadavků za měsíc a 400 000 GB výpočetního času za měsíc zdarma zákazník stále provozuje platformu bez jakýchkoli nákladů na infrastrukturu platformy.

AGILNÍ NASAZOVÁNÍ APLIKACE

Díky testovacímu prostředí není provoz aplikace omezen a je prostor vše na míru testovat, než bude řešení uvedeno do ostrého provozu. Převod do produkčního prostředí trvá 5 minut pro neomezené množství lidí.

AŽ FULL HD ROZLIŠENÍ S LATENCÍ DO 5 VTEŘIN

Minimální latence videa s přenosem klidně z druhého konce světa pro neomezené množství uživatelů v nejvyšším rozlišení.

AUTOMATIZACE PRODUKCE A DISTRIBUCE

Automatizované serverless funkce nahrazují manuální produkci. Spouští, upravují, zastavují a zabezpečují přenos videa od začátku až do konce, včetně následných kroků jako automatické zaslání záznamu uživatelům.

MOŽNOST NASAZENÍ VYSÍLÁNÍ IHNED

Ovládání celého přenosu kompletně přes webovou aplikaci, s možností nasazení ihned a platbou jen za dobu vysílání.

PLNÉ ZABEZPEČENÍ

Nejvyšší míra zabezpečení přístupu díky multifaktorovému ověření, včetně registrace a škálování pro miliony uživatelů.

PROFESIONÁLNÍ MÉDIA SLUŽBY

Nabídka široké škály AWS Elemental média služeb na profesionální úrovni bez potřeby implementace řešení třetích stran.

Použité AWS Cloud-native nástroje pro média

AWS Fargate

Bezserverový výpočetní výkon pro containers

AWS CloudFormation

Urychlení nasazování cloudu pomocí infrastruktury jako kódu

AWS CodeCommit

Bezpečné hostování vysoce škálovatelného soukromého úložiště Git a spolupráce na kódu

AWS CodePipeline

Kontinuální integrace a průběžné doručování (CI/CD)

Benefity DevOps řešení pro média

DevOps pro agilitu

Neustálé udržování a sledování konfigurace IT a řízení změn je v rychle se měnícím mediálním prostředí obvykle velmi obtížné. Existují zde časté ad hoc požadavky na změny, které musí být zvládnuty i během live eventů.

Při častých výkyvech sledovanosti mediálního obsahu a také neustále se zvyšující komunitě zákazníků je potřeba vysoké míry škálovatelnosti a zároveň nízké latence i při velkých objemech sledovanosti uživatelů z různých světových lokací.

Všechny zmíněné požadavky jsme zvládli uspokojit pomocí AWS DevOps cloudových nástrojů a služeb pro agilitu.

NATIVNÍ INTEGRACE S MEDIÁLNÍMI SLUŽBAMI AWS

Tvorba video streamu pouze pomocí zdrojového kódu v JavaScript aplikaci. AWS Amplify se stará kompletně o vše na pozadí.

INTEGRACE PRVKŮ STROJOVÉHO UČENÍ A VIRTUÁLNÍ REALITY

Využití moderních technologií například pro rozpoznání osoby na videu, přidání automatických titulků, změny pozadí a dalších.

NASAZENÍ MEDIÁLNÍ APLIKACE DO 2 MĚSÍCŮ

Rychlost nasazení kompletně celé aplikace (front-end a back-end) a napojení na AWS služby podle standardizované architektury za použití API rozhraní.

STABILNÍ PROSTŘEDÍ A ŠKÁLOVATELNOST

Design aplikace je od začátku uzpůsoben pro masové použití. Škálovatelnost řešení odolá jakémukoliv náporu uživatelů, a to při plném přizpůsobení koncovému zařízení.

KONTINUÁLNÍ NASAZENÍ APLIKACE

Automatické nasazení tří prostředí aplikace (developerské, testovací a produkční), kdy dojde k veškerému odladění vad v procesu a koncovému uživateli se dostane obsah se zárukou nejvyšší kvality.

ENORMNĚ KLESAJÍCÍ NÁKLADY A ČAS NA SPRÁVU

Šetření času na správu a nasazování nových verzí aplikace díky plně automatizovanému a standardizovanému řešení. Vzniká čas na implementaci nových řešení a rozvoje firmy.

Použité AWS DevOps nástroje pro média

AWS Lambda

Spuštění kódu bez přemýšlení nad servery

Amazon API Gateway

Vytváření, udržování a zabezpečování API v jakémkoli měřítku

Amazon DynamoDB

Rychlá a flexibilní databázová služba NoSQL

AWS AppSync

Urychlený vývoj aplikací pomocí škálovatelných GraphQL API

Amazon Cognito

Jednoduché a bezpečné přihlášení uživatele a řízení přístupu

Amazon CloudWatch

Monitorování aplikací a infrastruktury

Použité AWS média nástroje a služby

Amazon Chime SDK

Vložte do svých mediálních aplikací ověřené možnosti komunikace v reálném čase

AWS Elemental MediaLive

Zakódujte živé video pro vysílání a streamování do libovolného zařízení

AWS Elemental MediaPackage

Snadno připravte a ochraňte video pro doručení na internetová zařízení

AWS Elemental MediaConvert

Zpracujte video soubory a klipy a připravte obsah na vyžádání k distribuci nebo archivaci

Amazon Interactive Video Service

Vytvářejte poutavé interaktivní živé přenosy

Amazon CloudFront

Rychlá, vysoce zabezpečená a programovatelná síť pro doručování obsahu koncovým uživatelům (CDN)

V Hardys Digital máme potřebnou expertízu a zkušenosti s cloudovou tranformací mediálních společností. Domluvte si s námi nezávaznou konzultaci.