Co přináší cloud výrobním podnikům?

Pro menší firmy je často správa informačních technologií kvůli rozpočtům i lidským zdrojům až druhořadou záležitostí. Hostováním na datacentrech poskytovatele přitom mohou ušetřit část výdajů za nákup a údržbu hardwaru a softwaru a v neposlední řadě uspořit čas.

cloud datacentra pro výrobní podniky

Problém malých firem

Pokrok nezastavíme a digitalizace se dotýká i výrobních firem. Větší firmy mají celé IT oddělení, menší mají svého „ajťáka“, chlapíka, který řeší všechno. Od aktualizací operačních systému, nefunkční Wi-Fi až po koupi toneru do tiskárny. Velkou část pracovní doby tráví tím, že provádí rutinní údržbu systému.

Takový člověk pak nemá čas vyhledávat nové trendy v IT, protože většinu času udržuje stávající systémy a řešení. A ve chvíli, kdy se koupí nový server, mu spoustu času zabere migrace dat, která navíc negeneruje žádný zisk! A ten je pro každou firmu důležitý. 

Nakoukneme-li za zavřené dveře výrobního podniku, najdeme tam většinou ERP systém, sdílené disky, systém pro správu uživatelů a různé množství aplikačních serverů. Všechny tyto systémy se pak většinou nachází fyzicky ve společnosti. To znamená náklady za pronájem místnosti a infrastrukturu (chlazení, větrání, údržbu, náhradní zdroj napájení), což při migraci na cloud obstarají datacentra. Navíc tyto systémy často nepočítají s nasazením v režimu podporujícím vysokou dostupnost poskytované služby.

Co vyřeší uložení dat v cloudu?

  • Operační systémy i vybrané aplikace lze aktualizovat automaticky prostřednictvím služby AWS Systems Manager.
  • Můžete klidně spát, protože jsou vaše data v bezpečí cloudu. Takže i když v budově vedle vašeho podniku vypukne požár, data jsou chráněna.
  • Vaše firma bude rázem atraktivnější pro potencionální zaměstnance, protože cloudový systém AWS je jedna z nejmodernějších technologií.
  • AWS Cloudwatch zachytává a sbírá logy na jedno místo, tím vám zjednoduší práci, protože nemusíte řešit logování na každé instanci zvlášť. Logy se ukládají centrálně.
  • Namísto předimenzové on-premise infrastruktury vám cloud umožňuje zvyšovat nebo snižovat kapacitu serverových instancí podle aktuální potřeby.
  • A v neposlední řadě vyřeší migrace dat do cloudu bezpečnost softwaru a hardwaru s garantovanou dostupností služeb. Konkrétně u výrobních firem bývá výrobní systém často propojený s fyzickým zařízením pracoviště (strojem). V takovém případě je to, aby tyto aplikace fungovaly na sto procent, zásadní. Každý výpadek služby znamená zastavení strojů a finanční ztráty.
  • Pokud si nejste jistí správně nastaveným zabezpečením, můžete pro jeho kontrolu využít AWS Inspector, který různými testy prověří, že je vše správně nastaveno a upozorní na citlivá místa ve vaší cloudové síti.

Dopřejte si klidný spánek. Vaše data pohlídá cloud.

A jeho správu nechte na profesionálech.