Případová studie: Jak jsme Daido Metal Czech pomohli s archivací na páskové úložiště dat v AWS

Společnost Daido Metal (dále také jako DM) je dceřinou společností japonského holdingu Daido Metal Co., Ltd. – předního světového výrobce kluzných ložisek pro motory automobilů, lodí, stavebních strojů a dalších ložisek s využitím ve všeobecném průmyslu.

Výchozí stav: stávajícím datovým páskám končila životnost

Firma Daido Metal využívala k archivaci datové pásky v lokálním prostředí, protože potřebuje archivovat dat v delším časovém úseku (5 let a více). Páskovací mechaniku a vše kolem toho si spravovala sama na on-premise, včetně HW. K tomu jim sloužilo hardwarové řešení od IBM. Ke správě a orchestraci zálohování/archivace využívala SW Veeam.


Stávajícímu řešení archivace dat na pásky končila životnost a ve společnosti hledali lepší, levnější a modernější úložiště dat. My jsme jim nabídli variantu postavenou na technologiích AWS a ta nakonec vyhrála. Třeba i proto, že vyšla v koncovém důsledku mnohem levněji na provoz a také na pořizovací náklady technologií (ty byly 0 Kč).

úložiště dat v aws pro Daido metal Czech

Ale hezky popořadě: jaké přínosy mělo naše řešení

 • Snížení nákladů na archivaci dat – 24 000 Kč za rok.
 • Zvýšení odolnosti proti hardwarovým poruchám (protože méně HW znamená i méně věcí k porouchání).
 • Společnosti odpadly starosti ohledně správy páskových mechanik na on-premise.
 • Nemuseli se dál zabývat zabezpečením a úschovou již archivovaných pásek.
 • A nakonec to nejdůležitější: s AWS teď platí pouze za reálně uložená data, ne za kapacitu pásky.
  To znamená, že pokud si dříve kupovali 1 TB pásku, v on-premise řešení zaplatili celou kapacitu, i když ji plně nevyužili. Ale teď si v AWS vytvoří 1 TB a když využijí jen polovinu, zaplatí pouze využitých 500 GB, ne celou kapacitu pásky.

„Chtěl bych poděkovat společnosti Hardys Digital za pomoc s nastavením archivačních procesů u nás ve společnosti a přesunem veškerých archivních dat do AWS cloudu. Tím, že jsme veškeré naše archivy přesunuli do cloudu, nemusíme několikrát do roka myslet na výměnu pásek v mechanice a na dlouhodobé a bezpečné skladování archivních pásek. Také jsme ušetřili nemalé náklady na pořízení nové páskové mechaniky a datových pásek.

Ceníme si osobního přístupu a možnosti nasadit pilotní projekt pro dlouhodobé otestování archivace do cloudu. Z něj jsme mohli zpětně spočítat reálné náklady za transfer a uskladnění archivovaných dat.“

Roman Pospíšil, IT LEADER z Daido Metal Czech

Řešení: jak jsme to udělali (v pěti krocích)

Implementace probíhala standardně v několika fázích. 

 • Nejprve jsme zvolili technologie, které jsme představili DM. 
 • Technologie jsme společně odsouhlasili a provedli tzv. PoC (Proof of Concept).
 • V rámci toho jsme společnosti vytvořili AWS účet a zavedli Tape Gateway k nim do lokálního prostředí, které jsme spojili s AWS účtem, kde jsme vytvořili virtuální pásky.
 • Jakmile bylo hotovo, proběhlo načtení pásek do Veeam.
 • Poté byl zahájen testovací provoz zálohování – DM si vytvořilo testovací plány záloh na pásky v AWS.

Jaké nástroje AWS jsme využili?

Implementovali jsme řešení využívající službu AWS Tape Gateway, která umožňuje načíst datové pásky vytvořené v AWS do on premises prostředí. Díky tomu s nimi DM pracuje stejným způsobem, jako dřív, protože Veeam (kterým už firma disponovala, tudíž odpadla nutnost další investice) umí tyto virtuální AWS pásky načítat stejně jako lokální.

S naší pomocí zprovoznili na své straně Tape Gateway, což je virtuální stroj postavený na Linuxu (neplatí se za licenci). Po spuštění se Tape Gateway připojí k  AWS účtu DM a je tak schopna načítat virtuální datové pásky v  AWS. Veškerá komunikace mezi lokální Tape Gateway a AWS probíhá skrz šifrované spojení s využitím protokolu HTTPS.


Dalšími variantami by mohlo být vytvoření VPN tunelu mezi DM a AWS, tudíž by vzájemná komunikace nemusela procházet veřejně přes internet. Případně existuje možnost využít dedikované/vyhrazené linky do AWS (AWS direct connect).

Kolik času nám implementace řešení zabrala?

 • Na výběr technologií a vytvoření testovacího prostředí stačily 2 týdny.
 • Testování zálohování a kontrola správné funkčnosti, včetně zkoušky obnovy záloh, trvalo cca půl roku.

Propočet úspor a přínosů ASW cloudu oproti On-premise řešení

Výsledek: snížení vstupních i provozních nákladů za úložiště dat

Oproti původnímu řešení klesly vstupní náklady na pořízení technologií – za AWS se dopředu nic neplatí a nemusí se kupovat specializovaný HW (páskové mechaniky a datové pásky). Také není třeba fyzicky měnit pásky každé cca 4 měsíce, ani pravidelně kontrolovat čitelnosti dat na páskách a skladovat je v odděleném prostoru. Jediný nový prvek je virtuální stroj, který je nainstalován na již existující on-premise server. 

Od okamžiku, kdy bylo implementováno nové řešení, platí firma pouze za data, které opravdu archivuje. Ceny za jednotlivé třídy uložení pásek se liší, ale v případě dlouhodobého úložiště dat je cena přibližně $1.8 za 1 TB dat měsíčně (v závislosti na zvoleném AWS regionu).

Teď už Daido Metal nemusí plánovat nákup pásek dopředu – v prostředí AWS si vytvoří virtuální datové pásky v různém počtu i kapacitě a do 10 minut je má načtené u sebe. Dřív si muselo rozvrhnout rozpočet a naplánovat nákup pásek i jejich velikosti. V momentě kdy je v DM nevyužili, kupovali je zbytečně. 

Děkujeme firmě Daido Metal Czech za projevenou důvěru a spolupráci.

Chcete také moderně zálohovat data?