Slovník pojmů

Cloudová řešení mají stran archivace dat jednu obrovskou výhodou. Nejsou kapacitně omezená.
Amazon Web Services, zkráceně AWS, je nejvyužívanější cloudová platforma na světě.
S pomocí AWS backup si můžete coby uživatel definovat četnost a pravidelnost zálohování vašich dat.
AWS Command Line Interface (CLI) je jednotný nástroj pro správu vašich služeb AWS.
AWS Cloud je v současné době nejrozvinutější cloudová služba na světě.
Amazon CloudFront je služba pro doručování obsahu (CDN) vytvořená pro vysoký výkon, zabezpečení a pohodlí pro vývojáře.
Snadno přístupný webový portál, díky kterému objevíte nové služby, vytvoříte nové aplikace a můžete spravovat celý svůj účet.
AWS Direct Connect je internetová služba, která umožňuje vysokorychlostní přenos mezi servery v místním datacentru a globálním provozovatelem datacenter AWS.
Výpočetní platforma bez serverů, kterou poskytuje Amazon jako součást webových služeb Amazon.
Služba AWS RDS usnadňuje nastavení, provoz a škálování relační databáze v cloudu.
Amazon Simple Storage Service (S3) umožňuje do služby virtuálního cloudového úložiště ukládat datové položky velké až 5 GB.
Virtuální privátní cloud (VPC) umožňuje kontrolovat virtuální síť v izolované sekci AWS cloudu.
Poskytování služeb nebo programů servery, ke kterým se lze vzdáleně připojit prostřednictvím internetu.
Migrace podnikového ERP systému na cloud vám usnadní spoustu práce.
Cloud service (cloudová služba) značí širokou škálu služeb dostupných přes internet, tudíž bez potřeby interní infrastruktury nebo hardwaru.
Řešení IT problému s využitím výhradně cloudových služeb. Tak můžeme jednoduše popsat fenomén, co hýbe nejen IT světem.
Data center nebo také data centre je označení pro centra k uchovávání, přesun a zpřístupnění digitálních dat.
Datová analýza spočívá v představení hlavních výhod cloudu pro konkrétního zákazníka a úpravy řešení přímo jemu na míru.
DevOps je spojením anglických výrazů Development a Operations. Je to vlastně neustálé zlepšování spolupráce mezi IT specialisty z různých týmů.
Digitální transformace představuje komplexní změnu procesů ve firmách s využití IT technologií.
Správa IT je náročná. Proto je snaha ji automatizovat a to i infrastrukturou jako kódem (IaaC).
Internet věcí (IoT) je v informatice pojmenování pro síť fyzických zařízení vybavených elektronikou, softwarem, senzory a podobně.
Síť vzájemně propojených zařízení vybavených elektronikou, softwarem a hlavně propojením, díky kterému si mohou vyměňovat data. To je IoT.
Je pro vás to, jak funguje cloud, pořád tak trochu záhadou zastřenou mrakem? Tak se na to pojďme podívat.
Nechcete svá data vidět v rukou nepovolaných? Ochrana dat je u poskytovatelů cloudových řešení na jednom z prvních míst.
On-Premise řešení znamená, že veškerý hardware a software je uložen přímo v infrastruktuře a prosotorech společnosti.
Co znamená Proof of Concept? Je to zkouška proveditelnosti určitého softwarového nástroje nebo hmotného produktu. Tak se například zamezí ztrátě dat při migraci na cloud.
SLA, tedy smlouva o úrovni služeb, zaručuje klientovi nejen dostupnost služeb v řádu procent, ale i bližší specifikaci hostingových služeb.
Veeam Backup & Replication je softwarový nástroj, který umožňuje nastavit a spravovat zálohování.
VPN je spojení vytvořené přes veřejnou síť (internet).